Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://ardolflukas.cz/eshop/produkty

Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen "prodávající") a zákazníka (dále jen "kupující").

 

2. Základní údaje

Prodávající

Prodávající je registrován na Obecním živnostenském úřadu České Budějovice pod evč.č.j. Ž/9411/2013/EF/1020418/3

Prodávající není plátcem DPH.

IČ: 1934210

 

Kontaktní údaje:

Mobilní telefon: 728 101 448

Email: lukas@ardolf.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 4 hodin, nejdéle však do 2 dnů

 

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Seznam produktů na stránkách http://ardolflukas.cz/eshop/produkty je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

 

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle, odeslaná objednávka produktu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceník dopravy a dalších poplatků nalezne na stránce při vyplňování objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

 

Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

4. Zaslání zboží

Kupní smlouva vzniká až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označené jako „Doručení objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky. Při telefonickém potvrzení objednávky si prodávající a kupující potvrdí její obsah, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 5-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám.

 

Způsob platby

Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Konkrétní způsob platby si zvolí zákazník sám.

 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad

 

 

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

 

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V opačném případě slouží jako záruční list daňový doklad.

 

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

 

6. Výměna zboží

V případě, že se zbožím nebudete spokojeni, samozřejmě Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme nebo vrátíme peníze. Zboží stačí do 14ti dnů od zakoupení zaslat jako cenné psaní (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

Adresa : Lukáš Ardolf, Na Zlaté stoce 34/30, 370 05. České Budějovice

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

 

O reklamaci nás, prosím, informujte telefonicky nebo e-mailem. Zboží odešlete na naši adresu, k zásilce připojte důvod reklamace, Vaši adresu, telefonní číslo a originál daňového dokladu.

 

Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit co nejdříve. Nejpozději do 30 dnů od přijetí. V případě delší reklamace Vás budeme informovat. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.

 

Nákupem kupující projeví svůj souhlas, že mu může prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na lukas@ardolf.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

 

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám, pokud o tom nebude daná osoba předem informována.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.9.2014. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.